יום ראשון, 14 באפריל 2013

שיעורי תורה ו... מה התכל'ס?


מה התכל'ס???

http://www.breslev-midot.com/homilies.asp שיעורי תורה מאגר צפייה חכם - HD

http://www.breslev-midot.com/homilies.asp - http://www.breslev-midot.com/homilies.asp

בימים טרופים אלו שכולם עסוקים בפוליטיקה, מלחמות, רכילויות, וכו' בפרט בימינו אנו שלכל ממוצע מטף ועד זקן נדבקה ליד חתיכת מסך אנלוגי בגודל של כ 12 ס"מ  שממנו מתקשרים עם העולם והפך להיות סוג של התמכרות(שמסרבים להודות לה) נחמד ונדיר לראות מישהו שמצליח לחדור את שריון המניעות ולמצוא איזה זמן איכות לשמיעת שיעור תורה להחיות את נפשו.

אם נרצה לפרט מעלת שיעורי תורה, נעשה מאיתנו צחוק אחרי כל כך הרבה ספרים שפירטו מעלת לימוד התורה, כגון בספרו של אחיו של הגאון מוילנא 'מעלות התורה' ועוד אינספור ספרים בנידון דידן, אבל נתבונן באופן הלימוד, תכליתו, ותוצאותיו.

תכלית תורה מהי?

חכמינו ז"ל כבר ציינו שתכלית תורה – תשובה ומעשים טובים ושלא המדרש הוא העיקר אלא המעשה, אז מאכזב לראות שעד שבן אדם מצליח לגבור על ייצרו בכל כך הרבה מובנים כמו הסביבה, המשפחה, החברים, ההורים וכדומה, ממש מנצח מלחמות, וכבר זוכה להיכנס לשמוע איזה שיעורי תורה למיניהם או בלימוד עצמי או עם חבר, הוא חושב ומכוון בלימודו לכל מיני מטרות הבליות שממש נפוצות עד כדי כך שאדם שבאמת לומד כדי לקיים את ההלכות ולעשות פחות עבירות ולעשות יותר מצוות ופשוט להיות אדם טוב יותר בכל המובנים, אדם כזה ממש יקרא בפי כל 'מוזר', וה"נורמלים" הם אלו שמקיימים שיעורי תורה ולומדים על מנת שיקראו רבי (שחז"ל כבר הדגישו שאין זה לימוד לשמה) או בישיבות נפוץ יותר שהוא לומד כדי להתנצח עם חברו, שעל אהבת הניצוח(וויכוח) כבר אמר ה"פלא יועץ" שמעכבת משיח, וכמו כאלה שיודעים שאם ייחשבו ללמדנים טובים יציעו להם שידוכים טובים או משרות כאלה ואחרות וכן הלאה הרבה דוגמאות, שלימוד באופנים הללו הינו דומה ממש ללימודים חיצוניים שאין להם קשר ליהדות כלל כמו באוניברסיטה וכדומה.

לסיכום:

חברים יקרים עד שכבר זוכים ללמוד בדור שהתורה כל כך מבוזה ולהתגבר על כל כך הרבה מניעות לשמוע שיעורי תורה, חבל לפספס ולהסתכן ב"לא זכה נעשית לו סם המוות", כדי להתבונן למה אני באמת לומד? כי ההורים אומרים לי??? כדי ש...???
לא ולא!
אני רוצה לראות לשמוע ולקבוע שיעורי תורה על מנת להיות יותר כרצון אבינו שבשמיים!
ואין דרך אחרת להשיג את זה מלבד התחינה והתפילה בעומק הלב בדיבורים חמים ופשוטים לאבינו שבשמיים, שירחם עלינו ויזכה אותנו ללמוד ולשמוע שיעורי תורה על מנת לקיים תורתו באהבה.
יהי רצון שכולנו נזכה להתקרב לצדיקים, לשמוע בכל יום שיעורי תורה ולזכות לדעת תורה אמיתית ולגאולה שלימה אמן כן יהי רצון.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה