יום ראשון, 27 באוקטובר 2013

אנשי חינוך חילונים מודים: החינוך הדתי טוב יותר!

אנשי חינוך חילונים מודים: החינוך הדתי טוב יותר!

ח"כ לשעבר אריה נחמקין: "החינוך הסוציאליסטי החילוני פשט את הרגל. אני רוצה שיבינו שאין זו פליטת פה אלא תוצאה של הרהור עמוק. לא רווחה כלכלית אלא רוחנית, היא המפתח לבעיה. מה שניסו למכור – לא היה מתאים לציבור  שאותו ניסינו לחנך. חינוך יהודי מסורתי מתאים יותר לציבור זה."עזר ויצמן ז"ל בראיון ל'דבר השבוע': "בבתי הספר יש לנו כישלון חינוכי טוטאלי. לך תסביר לנוער, למה עליו להיות בת"א ולא בניו יורק... המנהיגות שלנו לא הבינה את חשיבותה של היהדות בבנין עמנו."

ח"כ יולי תמיר (בהתייחסה למצב הגרוע בחינוך, מפרוטוקול ועדת החינוך והתרבות 19.11.2003): "בנתונים האלה אנו רואים את פניה של החברה הישראלית. זה לא קשור למערכת החינוך, מערכת החינוך חיה בחברה, היא לא מנותקת מחברה. אנחנו חברה בלי כיוון, בלי אידיאולוגיה. העולם החרדי שאני לא שותפה לו... הוא עולם עם ערכים מאוד מגובשים, אז הוא מצליח להעביר את זה בבית הספר... אני אדם חילוני במהותי, אבל אני מוכרחה להודות שיש יתרונות חינוכיים. אפשר לעשות פה אלף דיונים, ולקרוא לשרה להתפטר, וכך גם למזכירות הפדגוגית. אני אומרת לכם, זה חסר כל חשיבות לחלוטין. כי המחלה הזאת היא עמוקה מדאי, היא ערכית מדאי, היא קשורה למבנה החברה שלנו, ולכן כל הפתרונות שאנחנו מציעים, הם קצף על פני המים. הם לא יעשו שום דבר. אני אומרת את זה, לא בגלל שאני יודעת איך מטפלים בזה, אבל אני גם לא אוהבת סתם להגיד הצהרות שוא. אין תרופה לבעיה החינוכית במדינת ישראל." (ציטוטים נוספים בסוף המאמר)

אלפי שנים, ממתן התורה במעמד הר סיני, ועד ימינו אנו, מוסרים היהודים את נפשם למען יהדותם, מחד גיסא, דורות על גבי דורות, קמו צרים להשמיד את העם היהודים, לעיתים השמדת הגוף ממש, כדוגמת השואה, ולעיתים דיכוי רוחני מוחלט כדוגמת הקומוניזם, ולא הצליחו, עם ישראל, תודה לאל, חי ונושם ושומר את התורה והמצוות בדיוק כמו אבות אבותיו. כמו שאומרים חז"ל שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם.

ומאידך, רואים הרבה בהיסטוריה שקמו מלכים ושליטים, שהתבטלו לחכמי ישראל בביטול גמור, וכל הקשור בניהול ממשלתם, היה נתון לייעוץ חכמי ישראל לדורותם, יוסף הצדיק שמלך על מצרים שהייתה האומה השלטת דאז, משה רבנו שמלך בכוש שבאפריקה 40 שנה, השליט הגדול בדורות אלכסנדר מוקדון, כרע ברך קבל עם ועדה לפני שמעון הצדיק, רבי יהודה הנשיא, שהמלך אנטונינוס שם עצמו כדרגש עלייה למיטה בפניו, הרמב"ם בדורו ועוד.

אז מה עדיף?

ההיסטוריה מלמדת שמי שידע לכבד, להעריך, ולרומם את התורה ולומדיה, זכה שמלכותו תשגשג, כמאמר חז"ל במדרש איכה:" א"ר אבא בר כהנא: לא עמדו פילוסופין לאומות העולם כבלעם בן בעור וכאבנימוס הגרדי, אמרו להם (שאלו אותם), יכולין אנו להזדווג לאומה זו? (בעצם להכניעם), אמרו להם (בלעם ואבנימוס עונים): לכו וחיזרו על בתי כנסיות שלהם, אם התינוקות מצפצפין בקולן, אי אתם יכולים להם, ואם לאו, אתם יכולין להם, שכן הבטיחם הקב"ה וכו'"
במילים פשוטות, כל עוד ישראל יושבים והוגים בתורה – אין אומה בעולם שיכולה להם!
וניתן לנבור בספרים ולהיווכח. שמי שקם על עם ישראל, אחריתו הייתה מרה כלענה, כהמן הרשע וחבריו.

אז מה בימינו? באיזה שיטת הנהגה בוחר השלטון במדינה?

בשנים עברו, הדעה של השלטון והוגיו, היתה יותר מאחורי הקלעים, אך בשנים האחרונות, דעתם כלפי התורה, יוצאת החוצה בריש גלי.
ניתן לראות בכל אגף חדשותי, עיתונים, רדיו, כתבות בטלוויזיה, אינטרנט וכו', שהשלטון חרט על דגלו, סוג של מלחמה בתורה.
בראש - רעיון הליבה המפורסם, עקשנות תקיפה להחדיר ללומדי התורה, כל מקצוע לימוד, פרט לתורה.
המאבק על גיוס החרדים לצבא.
ההפחתה בתקציבים כספיים לכל הגופים התורניים.
ועוד דוגמאות רבות שכל מי שמתמיד באקטואליה, רואה בעין ברורה.

אבל למה? לא חבל? זה כדאי לכם?

כפי שהעתקתי בראש המאמר, מעט ציטוטים ממה שיש באמתחתי, כל אחד מבין איזה חינוך מועיל יותר, בבני ברק שהיא העיר החרדית הגדולה בישראל, אין תחנת משטרה! אתם מבינים על מה מעיד הנתון הזה?
בעלי תשובה מפורסמים מוכיחים, שהתורה היא הסם מרפא הטוב ביותר לפשע, לסמים, להימורים, לאלכוהול וכו'.
וגם בביטחון המדינה, רואים שאת רוב המערך הלוחם בימינו מחזיקים חובשי הכיפה, וההיסטוריה מוכיחה שבזכות התורה וחכמיה ניצל עם ישראל מכל אויב.
חז"ל אמרו:" אין טוב אלא תורה"  "אין כבוד אלא תורה!"
גם כלכלית מימינה של התורה עושר וכבוד.

עוד ציטוטים:
מורה ותיקה בבי"ס יסודי בגוש דן: "אם אדבר על כך בגלוי, ישר יעלו אותי על המוקד... להערכתי יש פשיטת רגל, קריסה, ריסוק אברים של המערכת כולה. אני חוששת שהתשישות והאימה הכריעו אותנו. האווירה עכורה. מולנו עומדים ילדים נקמנים. גדל דור שבלחיצה של הרף עין על כפתורי המולטימדיה, מקבל מידע על כל ענין ודבר שמתרחש בעולם, אבל העולם הפנימי שלהם טפל, עשוי רק דברים של חומר, אופנה, מוצרי צריכה. תחליפי החיים שלהם מעוררי רחמים. הם אבודים וזרים לעצמם. זה דור מעורר חמלה".
יחזקאל גבאי (מנהל בי"ס רנה קאסן): " מערכת החינוך גוססת, והיא דומה לגיבור של מערבון שנורה בחזהו, צועד שלושה צעדים ולאחר מכן צונח."

אם השלטון במדינה ישכיל ויבחר בדרך הנכונה אזי נצליח בכל המובנים, וכל אומות העולם יכנעו תחתינו.
צריך לטפח יותר מכולם את התורה וחכמיה. יהי רצון שנזכה לראות בגאולתן של ישראל, אמן כן יהי רצון.

שיעורי לימוד יומי - כאן וכאן

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה